Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 05/01/2024

ANUNCIO DA RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O 4º TRIMESTRE DE 2023 NO GALP RÍA DE AROUSA

 

Dando cumprimento ao establecido na Instrución 1/2023 sobre o s procedemento de contratación dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro  (GALP), publícase a relación de contratos celebrados no período indicado e que son os seguintes:

Publicadodd: 04/01/2024

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de auditoría de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e dinamización) do GALP Golfo Ártabro Sur

Data de publicación: 04/01/2024

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva.

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

Publicadodd: 04/01/2024

Proposta de adxudicación do contrato de servizo de limpeza das instalacións do GALP Golfo Ártabro Sur 

Data de publicación: 04/01/2024

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva.

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

Publicadodd: 02/01/2024

Contratos celebrados polo GALP Golfo Ártabro Sur no 4ºTrimestre de 2023.

VER DOCUMENTO

Páxinas