Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Expediente: 2023/001

Contratación dun servizo de limpeza Galp Costa Sostible.

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

Data de publicación 5 de xullo de 2023

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS 

O GALP Ría de Pontevedra, segundo acordo da súa Xunta Directiva, acordou a contratación dunha operación financeira para o peche da anualidade con cargo á recepción do segundo anticipo do 50 % dos fondos de funcionamento e animación da anualidade 2022 por un importe de 80.000 €. Por este motivo, solicita ofertas para esta operación financeira.

O GALP Ría de Pontevedra, segundo acordo da súa Xunta Directiva, acordou a contratación dunha operación financeira para o peche da anualidade con cargo á recepción do segundo anticipo do 50 % dos fondos de funcionamento e animación da anualidade 2022 por un importe de 80.000 €. Por este motivo, solicita ofertas para esta operación financeira.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra, co motivo de elaborar as propostas de certificación de proxectos aprobados que deben xustificar obras ao longo deste ano 2021, precisa dunha asistencia técnica para a realización do seguinte traballo:

l. Comprobación das certificacions de obra emitida polos técnicos de proxectos aprobados ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra e o seu axuste á realidade das obras executadas.

Páxinas