Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 09/10/2023

Expediente de contratación: 002/2023-F-GALP8GAS


Data de publicación: 09/10/2023

Data límite de presentación: 19/10/2023

DOCUMENTACIÓN:

- Anuncio de licitación: VER DOCUMENTO

- Pregos: VER DOCUMENTO

 

 

 

Publicadodd: 06/10/2023

             Publicidade procedemento para a adxudicación directa de contratos para necesidades puntuais ou esporádicas do GALP Golfo Ártabro Norte.                  
INSTRUCIÓN 1/2023 SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)

GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE. 3º TRIMESTRE 2023

Publicadodd: 06/10/2023

EXPEDIENTE GALP1-F-008-2023

DATA PUBLICACIÓN: 06/10/2023

DATA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 16/10/2023

ANUNCIO DE LICITACIÓN:

Publicadodd: 06/10/2023

EXPEDIENTE GALP1-F-007-2023

DATA DE PUBLICACIÓN: 06/10/2023

DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 16/10/2023

ANUNCIO LICITACIÓN: 

Páxinas