Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

GALP Golfo Ártabro Norte

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para levar a cabo os servizos de auditoría das contas xustificativas das subvencións a xustificar na anualidade 2022; así como dos gastos de funcionamento e animación do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Grupo de Acción Local do Sector pesqueiro da Ría de Pontevedra foi recoñecido como entidade colaboradora coa Consellería do Mar para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014 – 2020 no ano 2016.

Os resultados obtidos nas tres fases do proceso de selección de persoal administrativo do GALP A Mariña-Ortegal, son os que figuran no documento anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada un deles:

/sites/default/files/21.09.14_resultados_finais.pdf

Elevándose a definitiva a proposta do Comité de Selección para ocupar o posto de Administrativo do GALP A Mariña-Ortegal.

Páxinas