Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 25/03/2024

Procedemento de contratación do servizo de Avaliación e Seguemento da Implementación EDLP do Galp Ría de Pontevedra no período 2021 - 2027 cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Expediente: GALP-RP_003_2024_F

Data límite da presentación de ofertas: 08 de abril de 2024.

 

Publicadodd: 11/03/2024

EMENDA ÁS BASES QUE RIXEN O PROCESO DE SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

INFÓRMASE DA RECTIFICACIÓN NA BASE SEGUNDA-CARACTERÍSTICAS, do documento de Bases Reguladoras (xa incorporado na publicación), debido a que  ca entrada en vigor do Real Decreto-lei 30/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, o contrato de obra e servizo queda eliminado.

Publicadodd: 08/03/2024

 

ANUNCIO DA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA O SERVIZO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA O  GALP RÍA DE AROUSA (EXPTE: GALP5-2024-006) COFINANCIADO NUN 70% POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA) E NUN 30 % POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA

 

  EXPTE.: GALP5-2024-006

Publicadodd: 08/03/2024

ANUNCIO DA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVIZOS XURÍDICOS PARA O GALP RÍA DE AROUSA (EXPTE: GALP5-2024-005) COFINANCIADO NUN 70% POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA) E NUN 30 % POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA

 

  EXPTE.: GALP5-2024-005

Páxinas