Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para a realización da Campaña de promoción "Usa o noso mar para aprender. Consume ben, Consume mar....Saborea o Golfo Ártabro" no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte (Paderne, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Ferrol e Narón)

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Resolución da xunta directiva para a adxudicación da contratación dunha asistencia técnica co obxecto da realización do curso de formación de "Confección e mantemento de artes e aparellos".

Resolución

Especificacións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica para a realización dun curso de formación de CONFECCIÓN E MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS

Prescripcións técnicas

Publicación das prescripcións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica co obxecto de fomentar a implementación efectiva dun protocolo de seguridade e confianza nos restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica e nas dúas lonxas submistradoras, co propósito de incentivar o consumo en restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica, e promocionar o recurso pesqueiro no noso territorio.

Prescripcións técnicas

 

Páxinas