Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para levar a cabo a Campaña Escolar, Ondas de Ilusións 2019 no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte (Paderne, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Ferrol e Narón)

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para levar a cabo os servizos de auditoría das contas xustificativas das subvencións a xustificar na anualidade 2019; así como dos gastos de funcionamento e animación do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

ANUNCIO CONTRATACIÓN

Anuncio de contratación dunha asistencia técnica para a realización da actividade de animación "GOBERMAR. Impulso da Gobernanza do Sector Pesqueiro na Mariña-Ortegal", dirixida ás entidades do ámbito pesqueiro do territoiro da Mariña-Ortegal, co fin de reforzar a gobernanza de ditas entidades e mellorar a súa  situación social e económica, potenciando un papel máis activo e dinámico do sector.

Anuncio de contratación dunha asistencia técnica para a posta en valor dos produtos pesqueiros locais, promoción dos recursos naturais e patrimonio cultural do territorio do GALP A Mariña-Ortegal, e da labor desenvolvida polo Grupo, ente os participantes na "IV Travesia Navega el Camino", durante as escalas nos portos de Burela e Viveiro.

A información sobre os requisitos e  prescripcións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Páxinas