Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Bases de contratación para unha asistencia técnica de comunicación interna e externa do GALP Golfo Ártabro Sur en internet, redes sociais, prensa, radio e newsletters.

A información sobre os requisitos das propostas e prescripcións técnicas pódese consultar no seguinte enlace: 

BASES DE CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN

Contratación dunha asistencia técnica de auditoría para gastos de xestión e xustificación de proxectos financiados do ano 2020ao abeiro da EDLP.

A información sobre os requisitos das propostas e prescripcións técnicas pódese consultar no seguinte enlace: 

BASES DE CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

Contratación de unha Asistencia Técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira, así como dos requisitos necesarios que deben cumprir os promotores dos proxectos presentado á convocatoria de marzo e setembro de 2020 e elaboración dun informe anual sobre o cumprimento de mínimis dos proxectos aprobados pertencentes ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur nas convocatorias...

Anuncio para a contratación de Asistencia Técnica para a realización dunha actividade de sensibilización para facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, principalmente no sector pesqueiro do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Páxinas