Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

De acordo co establecido nas bases do proceso de selección procédese á publicación final dos resultados acadados polas persoas candidatas que participaron en todas as fases do proceso:

De acordo ao establecido nas bases do proceso no apartado 8.2.2., procédese á publicación da acta de realización das entrevistas persoais das aspirantes seleccionadas para cubrir o posto de persoal administrativo.

Acta da Comisión de Selección

Selección do posto de Técnico

Seguindo as bases da convocatoria para a selección de posto de Técnico (publicada no Blog do GALP Golfo Ártabro Sur e na Sección de Persoal do Golfo Ártabro Sur  na páxina oficial dos GALP´s de Galicia: https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/persoal) e atendendo ao procedemento correspondente, anúnciase as súas seguintes cuestións:

Páxinas