Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 23/02/2024

Rematado o prazo de reclamación contra a lista provisional, tal como se indica no punto 7 “DESENVOLVEMENTO DO PROCESO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión.

Publicadodd: 20/02/2024

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica no punto 6 “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista provisional de persoas admitidas para concorrer a este proceso. A lista provisional de persoas admitidas conterá a relación de persoas que poden optar ás diferentes probas e tamén a relación de persoas excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

Publicadodd: 26/01/2024

O GALP Golfo Ártabro Norte debe contar co persoal necesario con formación e capacidade para a realización das funcións que ten encomendadas como entidade colaboradora da Consellería do Mar na xestión da EDLP do GALP no período FEMPA 2021-2027. A cláusula 17ª do Convenio de colaboración establece as características e condicións do persoal do GALP e a súa selección e recolle que o equipo técnico estará formado por a xerencia, persoal técnico e persoal administrativo.

Publicadodd: 19/01/2024

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións (2 días hábiles) sen terse presentado reclamacións, elevase a proposta da Comisión de Seleccion do GALP A Mariña-Ortegal a definitiva,no enlace seguinte:

Páxinas