Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dunha praza de Técnico/a no réxime de persoal laboral do GALP A Mariña-Ortegal, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de aspirantes", dase puublicidade da lista definitiva de admitidos.

Así mesmo, de conformidade coa base sétima, convócase ás aspirantes definitivas para a realización da fase 1ª (proba escrita).

Consultar no seguinte enlace:

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

Proceso Selección Administrativo GALP Golfo Ártabro Sur: Publicación da Lista e puntuación final provisional.

 
 
 
O proceso selección e contratación de persoal loboral na Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur" Programa FEMP 2014-2020

Páxinas