Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 20/11/2023

 

Unha vez resolta a reclamación presentada por unha das aspirantes e comunicada á mesma a súa resolución,  publícase a relación definitiva de candidatos, coa puntuación total obtida por cada un deles. 

A presente resolución pon fin ao procedemento de selección polo que, contra a mesma, poden interpoñerse os recursos que procedan diante da xurisdición competente. 

RELACIÓN FINAL DEFINITIVA DE CANDIDATOS

 

Publicadodd: 13/11/2023

Relación final provisional de candidatos, indicando os resultados definitivos, que son a suma dos acadados na primeira fase (Proba escrita), na segunda fase (Concurso de Méritos) e na terceira fase (Entrevista Persoal) do procedemento de selección polas persoas aspirantes ao mesmo: 

CONSULTA AQUÍ

Publicadodd: 10/11/2023

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Xerente para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

Publicadodd: 03/11/2023

En relación ao proceso de selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte, comunícase as persoas convocadas que a entrevista persoal (fase III),  terá lugar o XOVES, 9 DE NOVEMBRO, ÁS 17.00 HORAS, na sede do GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Casa do Pescador – Rúa Curro, nº33 15630 Miño, A Coruña). 

COMUNICADO

Páxinas