Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva da Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal de proxectos da 2ª fase de adxudicación de axudas da convocatoria de 2021

A Xunta Directiva do GALP A Mariña-Ortegal en xuntanza celebrada o día 18 de outubro de 2021, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, as alegacións formuladas no período de exposición ao público da proposta de resolución provisional de Xunta Directiva no trámite de exposición pública previsto no art. 24.3 da Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, ACORDA aprobar a proposta de resolución definitiva de proxectos que se adxunta:

Doc: /sites/default/files/propuesta_resolucion_definitiva_x.d_.pdf

Enlace: https://www.dropbox.com/s/re9beq732isqdo2/Propuesta%20resoluci%C3%B3n%20...

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP A Mariña-Ortegal advertindo de que non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.