Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sinaliza

O promotor deste proxecto ofrecerá ao mercado un produto integral de sinalización de aqueles recursos naturais (praias, pistas na costa, miradoiros, rochas do mar…) con gran valor turístico e que poden ser visitados mediante a práctica dalgunha actividade deportiva (kaiak, padlesurf, vela, btt, sendeirismo…). E un proxecto integral porque contempla tódalas fases da produción do produto:

1. Diagnose dos recursos naturais máis relevantes;

2. Estratexia para o desenvolvemento dun produto turístico;

3. Deseño de imaxe e contidos de texto e fotografía;

4. Produción e colocación de sinais e paneis;

5.  Marketing online para a promoción.

Para este proxecto precisarase adquirir equipos informáticos, GPS e un vehículo adecuado para o traballo de campo, crear unha imaxe corporativa e unha web para a promoción dos servizos que se ofertan.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Jacobo Suárez Vilela
Datos de interese: 
www.sinaliza.es
Perfil empresarial: 
Empresario Individual
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
10/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
28
Anualidades: 
2016
Data fin de execución: 
26/12/2016
Ámbito de aplicación: 

Valdoviño (A Coruña)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
50.227,10 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
41.510,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
20.755,00 €
% Subvención: 
50
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
17.641,75
FEMP (%): 
85
CA (€): 
3.113,25
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Conseguir unha sinalización sostible no territorio, harmónica, homoxénea que respecte as normas sectoriais de aplicación.

- Poñer en valor para a práctica deportiva os recursos naturais máis significativos dende un punto de vista turístico.

- Incrementar o número de turistas, así como a súa estancia media grazas á práctica de actividades deportivas nestes espazos.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

-Dotar ao territorio dunha sinalización homoxénea (procurarase que a imaxe e materiais empregados garde unha coherencia aínda estando en municipios diferentes. Ademais, a aplicación do Manual de sinalización turística da Xunta de Galicia en tódolos nosos proxectos, tamén contribuirá a dita homoxeneidade)

-Visualización dos recursos naturais singulares do territorio para o turismo mediante a práctica dalgunha modalidade deportiva (O turismo experiencial, no que se sitúa o turismo deportivo está tendo cifras de crecemento superiores ao turismo convencional, por iso, a posta en valor destes recursos orientados á práctica deportiva fará que sexan máis visibles.

-Incremento do turismo (derivado da posta en valor dos recursos naturais e a creación por outros axentes, de novos produtos de turismo experiencial)

-Fortalecemento das actividades de turismo activo (as empresas de turismo activo terán máis recursos para facer novas actividades).

-Creación de emprego: está previsto crear un emprego temporal (0,5 ETC).

Principais actividades do proxecto: 

- Adquisición do material e equipamento necesario.

- Implementación da imaxe e soportes web.

- Acción comercial e posicionamiento.

- Promoción.

- Vendas.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

Obxectivo específico da EDLP: 

2.2 Crear e consolidar unha imaxe de marca do territorio A Mariña-Ortegal.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)