Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comercialización sustentable mediante a mellora da xestión e da trazabilidade

Trátase de conseguir unha mellora no prezo de primeira venda do berberecho capturado polos mariscadores de a pé e a flote das catro confrarías da ría de Muros-Noia así como dunha mellora na xestión coa finalidade de acadar a sustentabiliade social, produtiva e económica do conxunto dos bancos marisqueiro titularidade da Confraría de Noia así como de aumentar a promoción do producto referido.

Isto repercutirá directamente tanto nos mariscadores de a pé como nos mariscadorse de a flote xa que incrementará os seus ingresos individuais facendo así empresas pesqueiras e marisqueiras mais competitivas e polo tanto contribuindo á sustentabilidade que se pretende como obxectivo xeral deste proxecto.

Por outra banda, o recurso debe ser sostible para que as empresas e a pesca costeira artesanal teñan viabilidade, algo que este proxecto pretende garantir ao proporcionar ferramentas fundamentais para unha xestión apropiada do mesmo.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia
Datos de interese: 
cofradia@cofradianoia.org
Perfil empresarial: 
Organización de pescadoras
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio pola que se es establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
10/04/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
19
Anualidades: 
2017-2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Ría Muros-Noia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
162.708,00 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
103.123,00 €
Total axuda pública aprobada (€): 
87.654,55 €
% Subvención: 
85 %
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
74.506,37 €
FEMP (%): 
85 %
CA (€): 
13.148.18 €
CA (%): 
15 %
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

1.- Creación dunha marca colectiva que diferencie o berberecho capturado polos/as maricadores/as que anualmente se inclúan dentro  do plan de xestión e explotación titularidade da Confraría de Noia, así como a mellora da trazabilidade deste produto.

2.- Mellora do sistema de xestión da explotación dos bancos marisqueiros mediante a ferramenta que contribúa á eficacia dos seguimento científico e da trazabilidade do plan de xestión.

3.- Contribuir á mellora dos prezos mediante campañas de promoción do berberecho coas xornadas anuais de "Exaltación do Berberecho de Noia".

4.- Ampliación a liña de venda mediante a adquisición dunha depuradora de moluscos bivalvos.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

1.- Incremento do valor engadido do produto obxecto do proxecto repercutindo este directamente nos produtores de base.

2.- Mellora da trazabilidade contribuíndo á mellora do proxecto VALOBER de identificación xenética.

3.- Reforzo da seguridade alimentaria.

4.- Reforzo na competitividade no mercado.

5.- Incremento da sustentabilidade na xestión pesqueira.

6.- Mellora da calidade da información e do seguimento científico.

7.- Reforza a colaboración na xestión entre os profesionais, comunidade científica e administracións.

8.- Aumenta o compromiso pola sustentabilidade dos pescadores/as e mariscadores/as así como unha maior responsabilidade na xestión e comercialización.

9.- Contribúe a asegurar o relevo xeracional creando riqueza.

Principais actividades do proxecto: 

1.- Creación dunha marca colectiva do berberecho de Noia.

2.- Campaña de promoción do berberecho de Noia mediante as II xornada de exaltación do berberecho 2017.

3.- Campaña de promoción do berberecho de Noia mediante as III xornadad de exaltación do berberecho 2018.

4.- Ferramenta de xestión sustentable dos bancos marisqueiros medienta a creación dun software de tratamento de datos recollidos polos vixiantes ou persoal designad sobre a información do número real de mariscadores/as de a pé ou a flote que acceden aos bancos marisqueiros así como a cota diaria, horario, especie e zona de producción que serán cruzados cos datos das vendas en lonxa.

5.- Ampliación e instalación dun centro de depuración e venda dos produtos capturados polos mariscadores/as pertencentes ao plan de xestión da confraría de Noia.

6.- Automatización do sistema de etiquetaxe e xestión da depuradora de moluscos.

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 1: Sector Pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.2.4 Comercialización sustentable meidante a mellora da xestión da trazabilidade

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)