Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Campaña de promoción do consumo de peixe e marisco de proximidade

O proxecto fundaméntase e actuacións moi sinxelas:

1) Actividades de Promoción dos produtos da Comarca:

2) Actuacións para a mellora e Modernización da Área de Comercialización

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Asociación de Minoristas do Porto de A Coruña
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establece as bases reguladoras para la concesión de axudas para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local do sector pesqueiro ...
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
09/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
16
Anualidades: 
2017-2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Ambito aplicación principal Territorio Galp Golfo Ártabro Sur: concellos de Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre,Oleiros, Sada e Bergondo ,e Galicia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
65.423,00€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
65.423,00€
Total axuda pública aprobada (€): 
65.423,00€
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
55.609,55€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
9.813,45€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
0,5
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

 Incrementar o consumo de peixe e marisco do noso entorno a través de actuación de promoción e divulgación.

Desenvolver un proxecto innovador que mellore a comercialización do peixe cara a chegar a xente e profesionalizar o sector

Contribuir e facilitar o relevo xeracional no sector con especial coidado no traballo as mulleres.

Axudas a nivel asesoramentoe acompañamento.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

O proxecto promove o consumo de pescado e marisco fresco potenciando o seu coñecemento, a súa identificación, elaboración, preparación e propiedades nutricionais.

Axudar a potenciar o consumo de próximidade

Reforzar o coñecemento por parte do consumidor

Favorece o consumo na restauración e nos establecementos locais (e de fora) de pescado e marisco da zona.

Mellora do coñecemento recoñecemento do mundo mariñeiro, dos seus traballadores e das labores do sector

Principais actividades do proxecto: 

1) Actividades de Promoción dos produtos da Comarca:

Deseño dunha campaña de Divulgación

Creación dunha Páxina web ao redor dos produtos pesqueiros e marisqueiros da Zona

Posicionamento da mesma e Campaña a través das Redes Sociais

Realización da Campaña de Comunicación. Contará coas seguintes Actividades:

Campaña en Prensa, Radio e TVG

Divulgación de información a través de dípticos

Realización e divulgación de información a través de carteis informativos

Receitas

Outras Actuacións

2) Actuacións para a mellora e Modernización da Área de Comercialización

Actividades de asesoramento

App´s para a modernización da comercialización

Axudas a Internalización das Empresas

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

O E.1 Mellora da competividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todasa as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

 

 

 

Obxectivo específico da EDLP: 

OE1.1 Consolidar ao final do período de programación a cadea de valor do sector pesqueiro local.

Liña de actuación 1.1.3. Promover un consumo responsable e de base local sostible

medida Accións de sensibilización dirixidas á poboación para reforzar o consumo dos produtos pesqueiros, marisqueiros e da acuicultura locais, apoíandose no consumo do produto en fresco, na posta en valor das propiedades nutricionais e saludables dos productos do noso mar.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)