Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 24/04/2024

Unha vez transcorrido o prazo de alegacións aos resultados publicados, e non habéndose producido alegacións á proba escrita celebrada o 17 de abril de 2024, publícanse os Resultados definitivos acadados na Primeira Fase do procedemento de selección (FASE 1ª.- Proba Escrita),  asi como os resultados provisionais acadados na segunda fase do procedemento de selección (FASE II- Concurso de méritos) polas persoas que superaron a Fase I (proba escrita)  indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas:

Publicadodd: 19/04/2024

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles. Concédese un prazo de dous días hábiles para a preentación de alegacións aos resultados publicados hoxe 19 de abril de 2024.

Publicadodd: 16/04/2024

ANEXO III. Temario das probas escritas

 

GALP Ría de Pontevedra

Publicadodd: 11/04/2024

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA.

 

 

Páxinas