Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dun posto de Persoal Técnico/a para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de Aspirantes", dase publicidade da lista definitiva de admitidos. Consultar na seguinte ligazón:

Rematado o prazo de presentación de instancias para a provisión dunha praza de Técnico/a en réxime de persoal técnico do GALP Ría de Pontevedra, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta “Admisión de aspirantes”, dase...

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles:

Resultados da proba escrita: /sites/default/files/21.08.31_resultados_proba_escrita.pdf

Indícase no mesmo documento lugar e data para a realización da entrevista persoal.

Páxinas