Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Apartamentos turísticos "Real" e "Cantón de La Marina"

Rehabilitación patrimonial de dous inmobles sitos no casco histórico da Real Vila de Mugardos creando aloxamento turístico na tipoloxía de Hotel Apartamento.

A Real Vila de Mugardos contará con seis novos apartamentos turísticos, nunha zona costeira onde non existe oferta aloxativa, achegando un valor engadido a esta zona turística do GALP Golfo Ártabro Norte.

 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Cortizas Inversiones, S.L.
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Sociedade limitada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos ao amparo de estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
30/11/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
16
Anualidades: 
2017-2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Concello de Mugardos

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
354.013,65€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
337.397,48€
Total axuda pública aprobada (€): 
168.698,74€
% Subvención: 
50%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
143.393,93€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
25.304,81
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Rehabilitación integral de dous inmobles en estado de ruína dentro do casco histórico do pobo mariñeiro de Mugardos, co obxecto de ofrecer unha oferta aloxativa non existente neste Concello.

- Prestar un servizo de aloxamento de calidade inexistente.

- Xerar sinerxias no conxunto do sector turístico tanto local como comarcal. Contribuir á ampliar a oferta turística do municipio e comarca do GALP Golfo Ártabro Norte, impulsando actividades turísticas e gastrónomicas en colaboración coa Confraría de Pescadores de Mugardos e restauración da zona costeira.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Contribuir á recuperación arquitéctonica no casco antigo da Real Vila de Mugardos.

- Creación de 6 novos apartamentos, nunha vila onde non existe oferta aloxativa.

- Xeración de emprego de calidade e estable no municipio, con prioridade á contratación de mulleres.

- Ampliar a oferta turística do Concello de Mugardos.

Principais actividades do proxecto: 

Apartamentos turísticos Real (2 apartamentos):

- Construción inmoble para uso turístico.

- Instalacións (electricidade, fontanería....)

- Electrodomésticos, mobiliario e equipamento diverso.

- Outros investimentos (licenzas, redacción de proxectos e dirección de obra).

Apartamentos turisticos "Cantón de La Marina" (4 apartamentos):

- Construción inmoble para uso turístico.

- Instalacións (electricidade, fontanería....)

- Electrodomésticos, mobiliario e equipamento diverso.

- Outros investimentos (licenzas, redacción de proxectos e dirección de obra).

 

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

2. Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre  elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

3.Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono.

4.Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.

 

Obxectivo específico da EDLP: 

2.1. Impulsar o turismo mariñeiro e relacionado co mar para convertelo nun novo motor económico de primeira magnitude no territorio.

2.2. Potenciar a profesionalización do sector turístico e a integración de oferta para mellorar a súa competitividade.

3.2. Mantemento e mellora do medio natural.

4.2. Recompilación da memoria mariñeira.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)