Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 19/02/2024

Anuncio de adxudicacións da Comisión de Contratación do GALP Golfo Ártabro Norte dos expedientes que se relacionan a continuación, segundo o procedemento II para gastos derivados de necesidades continuas dos GALP ou esporádicas con determinados valores estimados segundo a Instrución 1/2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar:

Publicadodd: 16/02/2024

Proposta de convocatoria deserta no procedemento de contrato de Comunicación interna e externa do GALP Golfo Ártabro Sur.

Data de publicación: 16/02/2024

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá consideración de definitiva. 

 

PROPOSTA DE CONVOCATORIA DESERTA

Publicadodd: 16/02/2024

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de auditoría de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e dinamización) do GALP Golfo Ártabro Sur

Data de publicación 16/02/2024

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

Publicadodd: 15/02/2024

 

LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PROTECCIÓN DE DATOS DO GALP RÍA DE AROUSA

Expediente GALP5-2024-006

Páxinas