Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 14/11/2023

Proposta de convocatoria deserta no procedemento de contrato do servizo de Limpeza do GALP Golfo Ártabro Sur. 

Data de publicación: 14/11/2023

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva. 

PROPOSTA DE CONVOCATORIA DESERTA

Publicadodd: 14/11/2023

Proposta de convocatoria deserta no procedemento de contrato do servizo de auditoría de proxectos e gastos de xestión (funcionamento e animación) do GALP Golfo Ártabro Sur. 

Data de publicación: 14/11/2023

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva. 

Publicadodd: 14/11/2023

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Sur. Programa FEMPA 2021-2027

Data de publicación: 

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá a consideración de definitiva. 

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

Publicadodd: 14/11/2023

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO EXPEDIENTE GALP1-F-007/2023: SERVIZO DE PERITO INDEPENDENTE PARA VALORACIÓN DE PROXECTOS DE CONSTRUCIÓN:

Páxinas