Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 16/11/2023

Adxudicación Contrato de Servizo de Auditoría Externa de proxectos e custes de xestión cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo, de pesca e acuicultura (FEMPA)

Expediente de Contratación: GALP3-2023-010

GALP3-2023-010 Adxudicación Servizo Auditoría Externa

 

 

Publicadodd: 15/11/2023

RESOLUCION ADXUDICACION XUNTA DIRECTIVA  

Publicadodd: 14/11/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMENTO DE LOCAL DESTINADO A OFICINA DO GALP  A MARIÑA-ORTEGAL

Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-010/2023

Publicadodd: 14/11/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PERITO INDEPENDENTE PARA VALORACIÓN DE PROXECTOS TECNOLÓXICOS OU INFORMÁTICOS

Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-008/2023

Páxinas