Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 09/11/2023

ANUNCIO APERTURA SOBRE C DOS SEGUINTES PROCEDEMENTOS DE CONTRATACION

Publicadodd: 08/11/2023

 

Nº expediente: 004/2023F-GALP2

Obxecto do contrato: Prestación do servizo de perito independente para valoración de proxectos de construción presentados ao abeiro das ordes de convocatoria publicadas das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027.

Publicadodd: 08/11/2023

 

Nº expediente: 003/2023F-GALP2

Obxecto do contrato: Prestación do servizo de auditoría de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e dinamización)  do GALP2 como entidade sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Publicadodd: 06/11/2023

Apertura sobre C no procedemento de contratación do Servizo de REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO PARA A TRAMITACIÓN DOS PROXECTOS QUE SOLICITAN AXUDAS AO ABEIRO DA EDLP DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA.

Expediente GALP-RP_011_2023_F

DATA PUBLICACIÓN 6 DE NOVEMBRO DE 2023   

Páxinas