Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 03/11/2023

RESOLUCION ADXUDICACION XUNTA DIRECTIVA  

Publicadodd: 02/11/2023

RESOLUCION ADXUDICACION XUNTA DIRECTIVA   

 

Publicadodd: 31/10/2023

 

 

ANUNCIO DA PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE PERITO INFORMÁTICO DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DA EDLP (EXPTE: GALP5-2023-008) COFINANCIADO NUN 70% POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA) E NUN 30 % POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA

 

Expte: EXPTE: GALP5-2023-008

 

Publicadodd: 27/10/2023

ANUNCIO APERTURA SOBRE C DOS SEGUINTES EXPEDIENTES:

Expediente nº 2023/006-P2: Servizo de arquitecto.

Expediente nº 2023/007-P2: Servizo de perito informático.

 

ANUNCIO

Páxinas