Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 20/10/2023

Apertura sobre C no procedemento de contratación do Servizo de Perito Independente Para Valoración Previa e de Obra de Proxectos de Construción Presentados ao Abeiro da Orde do 14 de setembro de 2023 (DOG num. 183 do martes 26 de setembro de 2023).

Expediente GALP3-2023-003

DATA PUBLICACIÓN 20 DE OUTUBRO DE 2023   

O acto de apertura terá lugar o martes 24 de outubro de 2023 ás 11.00 horas nas instalacións do Galp Costa da Morte, Lugar A Camposa s/n – Buño. 15.111 Malpica de Bergantiños. A Coruña.

Publicadodd: 19/10/2023

Expediente:2023/007-P2

Contratación dun servizo de perito informático para o Galp Costa Sostible.

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINSITRATIVAS E TECNICAS

Publicadodd: 18/10/2023

Expediente de contratación: 005/2023-F-GALP8GAS


Data de publicación: 18/10/2023

Data límite de presentación: 25/10/2023

Publicadodd: 17/10/2023

ANUNCIO APERTURA SOBRE 3 OU C DOS EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO GALP COSTA SOSTIBLE

 

ANUNCIO

 

Páxinas