Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 29/09/2023

Contratos celebrados polo Galp Costa Sostible durante o terceiro trimestre da anualidade 2023.

 

CONTRATOS CELEBRADOS 3.TRIM.2023

Publicadodd: 28/09/2023

Expediente: 2023/005-P2

Contratación do servizo de auditoría do Galp Costa Sostisble.

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

Data de publicación 28 de setembro de 2023

PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

Páxinas