Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 20/09/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-006/2023

Publicadodd: 20/09/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO MEDIANTE RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, SERVIZO DE MANTEMENTO E SUBMINISTRO DE CONSUMIBLES.


Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-005/2023

Publicadodd: 20/09/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTORÍA E ASESORÍA LABORAL, CONTABLE E FISCAL

Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-004/2023

Publicadodd: 20/09/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA
Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-003/2023

Páxinas