Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 28/09/2023

Expediente: 2023/005-P2

Contratación do servizo de auditoría do Galp Costa Sostisble.

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

Data de publicación 28 de setembro de 2023

PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

Publicadodd: 20/09/2023

ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Nº DE EXPEDIENTE: GALP1-F-006/2023

Páxinas