Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

O GALP Ría de Pontevedra, segundo acordo da súa Xunta Directiva, acordou a contratación dunha operación financeira para o peche da anualidade con cargo á recepción do segundo anticipo do 50 % dos fondos de funcionamento e animación da anualidade 2022 por un importe de 80.000 €. Por este motivo, solicita ofertas para esta operación financeira.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra, co motivo de elaborar as propostas de certificación de proxectos aprobados que deben xustificar obras ao longo deste ano 2021, precisa dunha asistencia técnica para a realización do seguinte traballo:

l. Comprobación das certificacions de obra emitida polos técnicos de proxectos aprobados ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra e o seu axuste á realidade das obras executadas.

Publicación das prescricións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica para a elaboración da avaliación final da EDLP do Galp Costa Sostible.

 

PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

Publícanse as bases para a a contratación dunha asistencia técnica para a realización da avaliación final da execución da EDLP do GALP Ría de Pontevedra así como o informe anual de 2022.

Asistencia técnica para avalización final da execución da EDLP e informe anual 2022

Páxinas