Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Resolución da xunta directiva para a adxudicación da contratación dunha asistencia técnica co obxecto da realización do curso de formación de "Confección e mantemento de artes e aparellos".

Resolución

Especificacións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica para a realización dun curso de formación de CONFECCIÓN E MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS

Prescripcións técnicas

Publicación das prescripcións técnicas para a contratación dunha asistencia técnica co obxecto de fomentar a implementación efectiva dun protocolo de seguridade e confianza nos restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica e nas dúas lonxas submistradoras, co propósito de incentivar o consumo en restaurantes Kilometro Cero Mar Galaica, e promocionar o recurso pesqueiro no noso territorio.

Prescripcións técnicas

 

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para levar a cabo os servizos de auditoría das contas xustificativas das subvencións a xustificar na anualidade 2020; así como dos gastos de funcionamento e animación do GALP Golfo Ártabro Norte.

Páxinas