Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 27/10/2023

ANUNCIO APERTURA SOBRE C DOS SEGUINTES EXPEDIENTES:

Expediente nº 2023/006-P2: Servizo de arquitecto.

Expediente nº 2023/007-P2: Servizo de perito informático.

 

ANUNCIO

Publicadodd: 26/10/2023

Apertura sobre C nos procedementos de contratación que a continuación se detallan:

Expediente 003/2023F-GALP2: Asistencia técnica para auditoria de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e animación) do GALP Golfo Ártabro Norte. DATA PUBLICACIÓN: 

Expediente 004/2023F-GALP2: Servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da EDLP do GALP Golfo Ártabro Norte. Programa FEMPA 2021-2027

Publicadodd: 26/10/2023

Adxudicación Contrato Servizo de Perito Independente para valoración previa e de obra de proxectos de construción presentados ao abeiro da orde do 14 de setembro de 2023 (DOG num. 183 do martes 26 de setembro de 2023) do GALP Costa da Morte

Expediente de Contratación: GALP3-2023-003

GALP3-2023-003 Adxudicacion Servizo Perito

Publicadodd: 25/10/2023

Procedemento para a contratación do servizo de perito independente para valoración de proxectos de obras presentados ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Ría de Pontevedra. Programa FEMPA 2021-2027.

Páxinas