Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 06/02/2024

EXPEDIENTE: GALP1-F-006-2024

DATA DE PUBLICACIÓN: 06/02/2024

DATA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 13/02/2024

Publicadodd: 05/02/2024

Apertura sobre C no procedemento de contratación do Servizo de Perito Independente Para Valoración Previa e de Obra de Proxectos de Construción Presentados ao Abeiro da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobada ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027

Publicadodd: 25/04/2024

Expediente contratación GALP7-2024-001

Proposta de adxudicación perito informático  

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_de_adxudicacion_web.pdf

Publicadodd: 29/01/2024

O venres día 2 de febreiro ás 12:30 horas , na sede do GALP7, procederase á apertura do sobre C do procedemento de contratación :

GALP7-2024-001 “Elaboración de informes por perito independente para proxectos informáticos presentados ao abeiro da EDLP do GALP7”

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/publicacion-data-apertura-so...

Páxinas