Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 02/03/2024

Fanse públicos os resultados DEFINITIVOS acadados polas persoas que superaron as dúas fases anteriores do procedemento de selección.

Así mesmo, de conformidade co punto 7 das bases reguladoras, convócase ás persoas que superaron as dúas fases anteriores, á realización da entrevista persoal (fase III), que terá lugar o MARTES, 5 DE MARZO, ÁS 17.00 HORAS, na sede do GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE (Casa do Pescador – Rúa Curro, nº33 15630 Miño, A Coruña).

Publicadodd: 02/03/2024

Non habendo alegacións aos resultados provisionais da proba escrita, fanse públicos os resultados DEFINITIVOS acadados na primeira fase do procedemento de selección (FASE 1ª – proba escrita) polas persoas aspirantes na proba realizada o mércores 28 de febreiro, que son os que figuran no anexo, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Resultados definitivos proba escrita de coñecementos proceso auxiliar administrativa/o GALP Golfo Ártabro Norte

Publicadodd: 28/02/2024

Os resultados acadados na segunda fase do procedemento de selección (FASE II- Valoración de méritos) polas persoas que superaron* a Fase I (proba escrita) son as que figuran a continuación, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Concédese un prazo de dous días hábiles para presentación de alegacións aos resultados publicados.

Publicadodd: 28/02/2024

Os resultados acadados na primeira fase do procedemento de selección (FASE I – proba escrita) polas persoas aspirantes na proba realizada o mércores 28 de febreiro son as que figuran no anexo, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Concédese un prazo de dous días hábiles para presentación de alegacións aos resultados publicados.

Páxinas