Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 04/10/2023

Transcurrido o prazo de alegacións, publícanse os  resultados definitivos  acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, así mesmo, infórmase da NON CONTINUIDADE DO PROCESO, quedando deserta  a praza de xerente por non cumprir ningún/a dos/as aspirantes os requisitos mínimos de acceso á mesma.

Publicadodd: 01/10/2023

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles:

Resultados da proba escrita:

Publicadodd: 29/09/2023

Rematado o prazo de reclamación contra a lista provisoria, tal como se indica na base oitava “DESENVOLVEMENTO DO PROCESO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, coa indicación dos motivos que orixinaron a súa exclusión. 

Publicadodd: 26/09/2023

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base sétima “PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista provisional de persoas admitidas e para concorrer a este proceso.

Páxinas