Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Contratación dunha asistencia técnica para realizar actividade dirixida a alumnos e alumnas de infantil e primaria co obxecto de dar a coñecer a cultura mariñeira, os recursos naturais e as artes e tradicións pesqueiras relacionadas coa pesca artesanal. Campaña Escolar Ondas de Ilusións Escolas do Mar 2018.

A información relativa a este proceso de contratación pódese consultar nos seguintes enlaces:

Anuncio de contratración para o deseño dun programa educativo conforme aos principios do Pacto Local polo Territorio Costeiro Sostible iniciado polo Galp

/sites/default/files/anuncio_contratacion_programa_educativo_pacto_local.pdf

/sites/default/files/prescripcions_tecnicas_programa_educativo_pacto_local.pdf

Adxudicación da contratación dunha Actividade Formativa a través do asesoramento especializado no ámbito da xestión empresarial e responsabilidade social aos promotores das iniciativas aprobadas na convocatoria de proxectos anualidade 2017.

/sites/default/files/resolucion_adxudicacion_actividade_formativa_2017.pdf

Publicación do anuncio e as prescripcións técnicas para a contración dunha asistencia técnica para a realización dunha actividade formativa dirixida aos promotores de proxectos produtivos que obtiveron axuda do FEMP na convocatoria de 2017

 

/sites/default/files/anuncio_contratacion_actividade_formativa_0.pdf

/sites/default/files/prescripcions_tecnicas_actividade_formativa_1_0.pdf

Páxinas