Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nova convocatoria para solicitar axudas do Fondo Europeo Marítimo de Pesca para proxectos do territorio da Arousa

 

O GALP Ría de Arousa informa de que no día de hoxe saíu publicada no DOG a Orde de Axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no mar do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020 (FEMP). A Dotación orzamentaria será o remanente de determinados obxectivos que non foron completados. Dende o momento da publicación da orde, as persoas promotoras disporán de un prazo de un mes para a presentación telemática (código de procedemento PE155A). O prazo remata o próximo 17-09-2021.  Achegamos enlaces á información:

Orde de Axudas:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210817/AnuncioG0427-040821-0001_gl.html

Procedemento:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A

Descarga de Modelos de memorias:

https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/o-sector/grupos-de-accion-local-do-sector-pesqueiro/modelos-de-memorias

EDLP Ría de Arousa:

 https://galp.xunta.gal/sites/default/files/edlp_galp5_ria_de_arousa_plan_accion.c.pdf

 Criterios de valoración e selección:

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/criterios_edlp_ria_de_arousa.pdf

Equipo Técnico GALP Ría de Arousa

Para máis información, pode poñerse en contacto connosco nos teléfonos 628155386 ou 986510953, ou no correo galp.mar.riadearousa@xunta.gal

Estamos a súa disposición na oficina sita en FEXDEGA, Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), de luns a venres de 8:30 a 15:00horas.