Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 24/10/2023

Os resultados acadados na segunda fase do procedemento de selección (FASE II- Valoración de méritos) polas persoas que superaron a Fase I (proba escrita) son as que figuran no anexo, indicándose detalladamente a puntuación acadada por cada unha delas.   

RESULTADOS PROVISIONAIS VALORACIÓN MÉRITOS (FASE II)

Publicadodd: 23/10/2023

Unha vez valoradas as alegacións feitas aos resultados provisionais da proba escrita, fanse públicos os resultados DEFINITIVOS acadados na primeira fase do procedemento de selección (FASE 1ª – proba escrita) polas persoas aspirantes na proba realizada o pasado mércores 4 de outubro.

RESULTADOS DEFINITIVOS PROBA ESCRITA

Publicadodd: 06/10/2023

Publicación dos resultados acadados polas persoas aspirantes na primeira fase do procedemento de selección (FASE I - PROBA ESCRITA)

RESULTADOS PROBA ESCRITA

Publicadodd: 04/10/2023

Transcurrido o prazo de alegacións, publícanse os  resultados definitivos  acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, así mesmo, infórmase da NON CONTINUIDADE DO PROCESO, quedando deserta  a praza de xerente por non cumprir ningún/a dos/as aspirantes os requisitos mínimos de acceso á mesma.

Páxinas