Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

RESULTADOS DEFINITIVOS DA 1º FASE DO CONCURSO PARA A SELECCIÓN DUN/A TRABALLADOR/A NA ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (RÍA DE AROUSA). POSTO ADMINISTRATIVO