Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Puntuación obtida polos candidatos presentados á proba escrita (fase 1) da proba de seleción dunha praza de técnico/a en réxime de peroal laboral do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, celebrado o día 12/03/2018.

Poden consultar as puntuacións no seguinte enlace:

/sites/default/files/proceso_selecion_tecnico_resultados_proba_escrita_asinado.pdf

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Técnico/a do GALP A Mariña-Ortegal, para aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca  (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de participantes", faise pública a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as:

Consultar no seguinte enlace:

Rematado o prazo de presentación de instancias e documentación para inclusión  no proceso selección de persoal Técnico/a do GALP A Mariña-Ortegal, para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de Aspirantes" faise pública a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as nos lugares establecidos nas bases reguladoras.

A relación pode consultarse no seguinte enlace:

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

Páxinas