Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 06/05/2024

Expediente: GALP-RP 004_2024_D

Procedemento: CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE GABINETE DE COMUNICACIÓN PARA O GALP RÍA DE PONTEVEDRA

Asunto: PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

 

 

A Comisión de Contratación reunida no pasado xoves 18 de abril, acordou propoñer á contratación da empresa Abeluria Sociedad Cooperativa Galega para a prestación do servizo de Gabinete de Comunicación do GALP Ría de Pontevedra. Xúntase a proposta.

 

Publicadodd: 06/05/2024

Expediente: GALP-RP 003_2024_F

Procedemento: CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AVALIACIÓN E SEGUEMENTO DA EDLP DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA

Asunto: PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

 

A Comisión de Contratación reunida no pasado venres 3 de maio, acordou propoñer á contratación da empresa Cidadanía S. Coop. Galega para a prestación do servizo de Avaliación e Seguemento da EDLP do  GALP Ría de Pontevedra. Xúntase a proposta.

 

Publicadodd: 23/04/2024

Contratos celebrados polo Procedemento I para a adxudicación directa de contratos para necesidades puntuais ou esporádicas dos GALP, da Instrución 1/2023, polo GALP A Mariña-Ortegal no primeiro trimestre de 2024.

Contratos celebrados no 1º trimestre de 2024:

Publicadodd: 18/04/2024

ANUNCIO DA RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O 1º TRIMESTRE DE 2024 NO GALP RÍA DE AROUSA

Dando cumprimento ao establecido na Instrución 1/2023 sobre o s procedemento de contratación dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro  (GALP), publícase a relación de contratos celebrados no período indicado e que son os seguintes:

 

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/anuncio_trimestral_-_1t_2024.pdf

 

Páxinas