Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 13/10/2023

Obxecto: Prestación do servizo de perito independente para valoración de proxectos de construción presentados ao abeiro das ordes de convocatoria publicadas das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de...

Publicadodd: 11/10/2023

SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE PERITOS  INFORMÁTICO INDEPENDENTE DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DA EDLP DO GALP RÍA DE AROUSA

Expediente GALP5-2023-008

Publicadodd: 11/10/2023

O venres día 13 de outubro de 2023 ás 12:00  horas , na sede do GALP7,  procederase á apertura dos sobres C dos expedientes de contratación :

Expediente nº GALP7/2023/007 “Servizo de elaboración de informes de viabilidade técnica e económica"
Expediente nº GALP7/2023/008 “Servizo de elaboración de informes por perito independente para proxectos de obra ”
Expediente nº GALP7/2023/009 “Servizo de elaboración de informes por perito independente para proxectos tecnolóxicos e informáticos”

Publicadodd: 10/10/2023

EXPEDIENTE: GALP1-F-009-2023

DATA DE PUBLICACIÓN: 10/10/2023

DATA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 18/10/2023

ANUNCIO DE LICITACIÓN:

Páxinas