Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Resolución da Xunta Directiva do 15 de febreiro de 2019 pola que se adxudica a contratación dunha asistencia técnica para a realización do programa de actividades "Pensa en Azul" no centros de secundaria do territorio.

/sites/default/files/resolucion_adxudicacion_pensa_en_azul.pdf

O presente anuncio realízase para a contratación unha asistencia técnica que proporcione asesoramento e formación aos promotores de proxectos produtivos da convcatoria 2018.

 

/sites/default/files/anuncio_contratacion_formacion_promotores.pdf

/sites/default/files/prescripcions_tecnicas_actividade_formativa_1_1.pdf

O presente anuncio realízase pra a contratación dunha asistencia técnica para a realización do programa de actividades "Pensa en Azul"

 

/sites/default/files/anuncio_contratacion_programa_pensa_en_azul_0.pdf

/sites/default/files/prescripcions_tecnicas_pensa_en_azul_1.pdf


 

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra foi recoñecido como entidade colaboradora pola Consellería do Mar para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014 – 2020.

O Grupo asinou un convenio coa Consellería do Mar en virtude do que, o Grupo deberá en función da súa EDLP deberá realizar unha Avaliación intermedia do grao de execución, obxectivos e resultados da mesma.

Páxinas