Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra foi recoñecido como entidade colaboradora pola Consellería do Mar para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014 – 2020.

O Grupo asinou un convenio coa Consellería do Mar en virtude do que, o Grupo deberá contribuír á dinamización da presentación de proxectos ás convocatorias anuais de axudas.

Co obxectivo de dar cumprimento ao requerimiento introducido pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro aos GALPs a través da Instrución 9, O GALP Ría de Pontevedra solicita ofertas para a elaboración do Informe de comprobación de mínimis dos proxectos aprobados ao abeiro da EDLP.

O presente anuncio publícase para a contración dunha asistencia técnica para a realización da avaliación intermedia da EDLP segundo se especifica no citado documento.

/sites/default/files/anuncio_contratacion_avaliacion_intermedia_0.pdf

/sites/default/files/especificacions_tecnicas.pdf

Anunción de contratación dunha asistencia técnica para o deseño e execución da segunda fase do Pacto Local polo Territorio Costeiro.

 

/sites/default/files/anuncio_contratacion_2_fase_pacto_local_0.pdf

/sites/default/files/prescriccions_tecnicas_2_fase_pacto_local.pdf

Páxinas