Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Contratación de unha Asistencia Técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira, así como dos requisitos necesarios que deben cumprir os promotores dos proxectos presentado á convocatoria de marzo e setembro de 2020 e elaboración dun informe anual sobre o cumprimento de mínimis dos proxectos aprobados pertencentes ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur nas convocatorias...

Anuncio para a contratación de Asistencia Técnica para a realización dunha actividade de sensibilización para facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar, principalmente no sector pesqueiro do ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Norte.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

Anuncio para a contratación de 1 póliza de seguro para o GALP Golfo Ártabro Sur.

No enlace que está a seguir, pódese atopar a documentación imprescindible para a contratación, así como a información necesaria, os requisitos propostos, tempos e forma de presentación da póliza solicitada. 

Consultar o seguinte enlace:

BASES DE CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra foi recoñecido como entidade colaboradora pola Consellería do Mar para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014 – 2020.

O Grupo asinou un convenio coa Consellería do Mar en virtude do que, o Grupo deberá contribuír á dinamización da presentación de proxectos ás convocatorias anuais de axudas e en especial en relación cos obxectivos estratéxicos de menor desenvolvemento ata o momento actual.

Páxinas