Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 19/02/2024

INFÓRMASE DA DATA E HORA DE APERTURA DO SOBRE C DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION:  GALP1-F-006/2024 -  SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCIEIRA DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DAS ORDES DE CONVOCATORIA PUBLICADAS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP), NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA E DE ACUICULTURA 2021-2027.

Publicadodd: 19/02/2024

Anuncio de adxudicacións da Comisión de Contratación do GALP Golfo Ártabro Norte dos expedientes que se relacionan a continuación, segundo o procedemento II para gastos derivados de necesidades continuas dos GALP ou esporádicas con determinados valores estimados segundo a Instrución 1/2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar:

Publicadodd: 16/02/2024

Proposta de convocatoria deserta no procedemento de contrato de Comunicación interna e externa do GALP Golfo Ártabro Sur.

Data de publicación: 16/02/2024

Ábrese un prazo de 3 días hábiles para presentar alegacións ao contido da proposta. No caso de non haber alegacións, esta proposta terá consideración de definitiva. 

 

PROPOSTA DE CONVOCATORIA DESERTA

Publicadodd: 16/02/2024

Proposta de adxudicación do contrato do servizo de auditoría de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e dinamización) do GALP Golfo Ártabro Sur

Data de publicación 16/02/2024

PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN

Páxinas