Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 18/08/2023

Expediente: GALP1-F-003/2023

Publicadodd: 11/08/2023

Apertura de sobre nº C do procedemento de contratación GALP7-2023-003 Servizo auditoría

 

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/anuncio_da_data_e_hora_de_ape...

Publicadodd: 04/08/2023

Proposta de adxudicación da  Mesa de Contratación do Galp Costa Sostible celebrada o 20 de xullo de 2023 para a adxudicación directa dos contratos:

-Actualización da imaxe corporativa do Galp Costa Sostible consonte á EDLP Horizonte 2027.

-Elaboración de contidos e deseño da Guía do Promotor do Galp Costa Sostible.

-Desenvolvemento da aplicación Guía Interactiva do Galp Costa Sostible.

-Xornadas de divulgación da EDLP Horizante 2027.

 

Páxinas