Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Anuncio para a contratación de 3 Pólizas de Seguros para o GALP Golfo Ártabro Sur.

No enlace que está a seguir, pódese atopar a documentación imprescindible para a contratación, así como a información necesaria, os requisitos propostos e tempos e forma de presentación das pólizas solicitadas.  

Consultar o seguinte enlace:

BASES CONTRATACIÓN POLIZAS SEGUROS

Achegase subsanación erros nas bases de contratación asistencia técnica para a realización dunha avaliación intermedia da EDLP do GALP Golfo Ártabro Sur

SUBSANACIÓN ERROS 03/06/2019

 

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica que leve a cabo a Avaliación Intermedia da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Sur.

Nos enlaces que están a seguir pódese atopar a documentación imprescindible para a contratación. Estos proporcionan toda a información necesaria, requisitos propostos, prescipcións técnicas, e tempos e formas de execución.

Consultar os enlaces:

Anuncio para a contratación dunha Asistencia Técnica para levar a cabo unha avaliación intermedia da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Golfo Ártabro Norte 

Páxinas