Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Innovación na comercialización, maior valor engadido, potenciación marca calidade

O proxecto presentado consiste na adquisición e incorporacióno dun equipo para a recepción, pesada, clasificación e envasado de produtos da pesca local costeira, sobre todo do polbo, a través dun proceson continuo e automatizado.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores Virxe do Carmen de Corcubión
Datos de interese: 
www.cofradiacorcubion.org
Perfil empresarial: 
Organización de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio pola que se es establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados aos grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2018
Data de aprobación: 
06/08/2018
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7
Anualidades: 
2018
Data fin de execución: 
31/10/2018
Ámbito de aplicación: 

Concello de Corcubión
 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
78.950,00
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
78.950,00
Total axuda pública aprobada (€): 
63.160,00
% Subvención: 
80,0
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
53.686,00
FEMP (%): 
85
CA (€): 
9.474,00
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
1
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Incrementar o emprego e a cohesión territorial a través da promoción da comercialización e transformación.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Esta iniciativa promoverá unha mellora sustancial que afectará moi positivamente a todo o sector, contribuíndo á xerar maior valor engadido que axude ao desenvolvemento da zona de influencia e ao afianzamento do emprego neste colectivo e animando con estas iniciativas tecnolóxicas ás xeracións máis novas a incorporarse a un sector tradicional.

Tamén mellorará a creación de emprego no ámbito do sector e sobre todo da actividade na pesca costeira artesanal e a comercialización e transformación, xerando un maior valor engadido dos recursos, contribuíndo ao desenvolvemento de toda a zona de influencia.

A conexión interterritorial  verase xustificada nun proxecto que pretende dinamizar o sector e poñer en marcha iniciativas innovadoras que melloren as actividades e xeneren riqueza na zona e un  maior valor engadido, iniciativa á que se lle dará publicidade, fomentando que outras entidades e confrarías, poidan poñer en marcha iniciativas de valor mellorando a cohesión, a información.

Poñerare en marcha en marcha un proxecto coa finalidade de alcanzar a máxima efeciencia na comercialización dun produto determinado "o polbo", produto procedente da pesca costeira e local, xerándose un maior valor engadido do mesmo ao resultar un produto listo para a súa expedición, con posibilidade de envasado e etiquetado con todos os datos de trazabilidade, identificación do produto, clasificado, fomentando a valorización do mesmo como un produto de primeirisima calidade.

Principais actividades do proxecto: 

O proxecto céntrase na adquisición e implantación dun equipo de alta tecnoloxía para recepción, pesaxe, clasificación e envasado do produto da pesca (esencialmente polbo) e seu etiquetado, coa correspondente etiqueta adhesiva que contará con todos os datos para a súa identificación, garantido a trazabilidade e a calidade. Este equipo contará cos elementos necesarios para o seu correcto funcionamento automático e de alta operatividade e con un software adaptado para elo.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo 1. Sector Pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.1.2 Apoio ás iniciativas de procesado e transformación de produtos pesqueiros, preferentemente os da pesca costeira artesanal.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)