Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicación das bases e precripcións técnicas para o procedemento de contratación dunha asistencia técnica para a comunicación do Galp Costa Sostible

Prescricions técnicas

Bases de contratación para unha asistencia técnica de comunicación interna e externa do GALP Golfo Ártabro Sur en internet, redes sociais, prensa, radio e newsletters.

A información sobre os requisitos das propostas e prescripcións técnicas pódese consultar no seguinte enlace: 

BASES DE CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN

Contratación dunha asistencia técnica de auditoría para gastos de xestión e xustificación de proxectos financiados do ano 2020ao abeiro da EDLP.

A información sobre os requisitos das propostas e prescripcións técnicas pódese consultar no seguinte enlace: 

BASES DE CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

Contratación de unha Asistencia Técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira, así como dos requisitos necesarios que deben cumprir os promotores dos proxectos presentado á convocatoria de marzo e setembro de 2020 e elaboración dun informe anual sobre o cumprimento de mínimis dos proxectos aprobados pertencentes ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur nas convocatorias...

Páxinas