Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 19/04/2024

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles. Concédese un prazo de dous días hábiles para a preentación de alegacións aos resultados publicados hoxe 19 de abril de 2024.

Publicadodd: 16/04/2024

ANEXO III. Temario das probas escritas

 

GALP Ría de Pontevedra

Publicadodd: 11/04/2024

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DO GALP RÍA DE PONTEVEDRA.

 

 

Publicadodd: 11/04/2024

PUBLICIDADE PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS PARA NECESIDADES PUNTUAIS OU ESPORÁDICAS DOS GALP.
INSTRUCIÓN 1/2023 SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)

Páxinas