Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal e como se indica na BASE CUARTA – “PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA, SOLICITUDES” das bases reguladoras, procédese á publicación da lista provisional de persoas admitidas para concorrer a este proceso unha vez superada a Fase de concurso de méritos xunto coa valoración dos mesmos, pasando por tanto á Fase 2: Entrevista persoal.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Xerente para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014-2020).

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra, convocou un proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

Rematado o prazo de presentación de instancias para a convocatoria dun posto de Persoal Técnico/a para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP 2014–2020), de conformidade coa base séptima “Admisión de Aspirantes”, dase publicidade á nota da proba escrita–tipo TEST.

Páxinas