Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles:

Resultados da proba escrita: /sites/default/files/21.08.31_resultados_proba_escrita.pdf

Indícase no mesmo documento lugar e data para a realización da entrevista persoal.

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Administrativo/a do GALP A Mariña-Ortegal, faise publica a relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as:

Enlace: /sites/default/files/21.07.22_relacion_definitiva_de_admitidos_0.pdf

Tal e como figuran nas bases para a provisión dunha praza de persoal administrativo da Asociación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda, o día 8 de abril de 2021 realizouse na sede do GALP 7 a entrevista ás dez persoas que acadaron maior puntuación na proba escrita. A continuación valoráronse os méritos das persoas participantes.

Os resultados foron os seguintes:

Páxinas