Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 02/03/2024

Non habendo alegacións aos resultados provisionais da proba escrita, fanse públicos os resultados DEFINITIVOS acadados na primeira fase do procedemento de selección (FASE 1ª – proba escrita) polas persoas aspirantes na proba realizada o mércores 28 de febreiro, que son os que figuran no anexo, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Resultados definitivos proba escrita de coñecementos proceso auxiliar administrativa/o GALP Golfo Ártabro Norte

Publicadodd: 28/02/2024

Os resultados acadados na segunda fase do procedemento de selección (FASE II- Valoración de méritos) polas persoas que superaron* a Fase I (proba escrita) son as que figuran a continuación, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Concédese un prazo de dous días hábiles para presentación de alegacións aos resultados publicados.

Publicadodd: 28/02/2024

Os resultados acadados na primeira fase do procedemento de selección (FASE I – proba escrita) polas persoas aspirantes na proba realizada o mércores 28 de febreiro son as que figuran no anexo, indicándose a puntuación acadada por cada unha delas.

Concédese un prazo de dous días hábiles para presentación de alegacións aos resultados publicados.

Publicadodd: 23/02/2024

 O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Auxiliar Administrativo para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

Páxinas