Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Persoal

Páxinas

Publicadodd: 21/12/2023

Os resultados acadados polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección, son os que figuran no documento anexo, detallándose a puntuación acadada por cada un deles:

Resultados da proba escrita:

Publicadodd: 07/12/2023

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes, tal como se indica na base cuarta.- “PUBLICIDADE DA CONVOCATORIA, SOLICITUDES” das bases reguladoras, procédese á publicación da LISTA...

Publicadodd: 20/11/2023

 

Unha vez resolta a reclamación presentada por unha das aspirantes e comunicada á mesma a súa resolución,  publícase a relación definitiva de candidatos, coa puntuación total obtida por cada un deles. 

A presente resolución pon fin ao procedemento de selección polo que, contra a mesma, poden interpoñerse os recursos que procedan diante da xurisdición competente. 

RELACIÓN FINAL DEFINITIVA DE CANDIDATOS

 

Publicadodd: 13/11/2023

Relación final provisional de candidatos, indicando os resultados definitivos, que son a suma dos acadados na primeira fase (Proba escrita), na segunda fase (Concurso de Méritos) e na terceira fase (Entrevista Persoal) do procedemento de selección polas persoas aspirantes ao mesmo: 

CONSULTA AQUÍ

Páxinas